Продавач во Земјоделска аптека

4 продавачи за работа во земјоделска продавница

- со земјоделски факултет-насока полјоделство

-или со средно образование 

КЛИКНИ