Магацински работник

  • Објавен пред 7 месеци
  • ГИС ДООЕЛ
  • Активен до 13.07.2020
  • Позиција: Останато
  • Локација: Скопје

ДПТУ ГИС ДООЕЛ е приватно претпријатие кое постои веке 25 години и низ своето долгодишно работење се специјализира во трговија со црна металургија и челични производи.

Поради зголемен обем на работа компанијата има потреба од нововработување на магацински работник.

Основни задачи:

-прием на стоки и преглед на приемна документација,

-организирање , распределување на стоките во магацин и складишен простор

-издавање на стоки

-утоварање и истоварање со виљушкар,

 

-Претходно искуство како магационер ке се смета за предност

-искуство со управување со виљушкар- доколку нема ќе биде обезбедена обука,