Асистент за продажба

Интимисими вработува на следнава позиција:

АСИСТЕНТ ЗА ПРОДАЖБА

 

Квалификации:

• Диплома за завршено средно образование;
• Да поседува вештини за градење на тим, како и интерперсонални вештини;
аналитички вештини и вештини за планирање, фокусираност кон резултати, добри
деловни вештини, дисциплинираност и учтивост.
• Солидно познавање на англискиот јазик;
• Со или без професионално искуство како продажен асистент;

Главни задачи на продажниот асистент:

• Надзор над работењето на продавницата и надгледување на соодветните услуги кон
купувачите, како и познавање на квалитетот на стоката што се продава во
продавницата;
• Обезбедување систематско поставување на стоката во продавницата;
• Вложување максимален труд да се зголеми продажбата во продавницата, како и да ги
достигне, а доколку е возможно, и да ги надмине поставените цели;
• Упатување на купувачите кон стоката што ја бараат;
• Советување на купувачите во однос на квалитетот на понудената стока;
• Обезбедување добро трговско претставување на понудената стока;
• Осигурува достапност на етикетите и укажување на куповната цена за понудената
стока;
• Нема да открива или обелоденува никакви доверливи информации или податоци во
однос на гореспоменатите одговорности кон ниту една личност или правно лице;
• Одговорност за техничка и противпожарна безбедност во согласност со правилата за
заштита на здравјето и безбедноста на Друштвото;
• Преземање на задолженија и задачи што спаѓаат во рамки на неговата/нејзината
работна позиција или се доделени од страна на управителите на Друштвото.

Сите кандидати треба да ги достават своите биографии (CV) на англиски или македонски јазик
(по можност на англиски јазик), на следиот e-mail: [email protected]

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »