Frontend Developer

Отворена работна позиција:

 • Frontend Developer (1)

Потребни квалификации:

 • Способност и желба за тимска работа
 • Одговорност и организираност во навремено извршување на работните задачи
 • Познавање на , HTML, CSS и JavaScript
 • Познавање на React.js, Redux.js, Node.js ќе се смета за предност
 • Дополнително познавање на  Java, SQL (работа со бази на податоци) ќе се смета за предност
 • Добро познавање на Англиски јазик
 • Добри комуникациски вештини
 • Иницијативност, креативност, како и способност и желба за тимска работа
 • Работно искуство од најмалку 1 година во бараната област ќе се смета за предност
 • Универзитетска диплома од областа на ИТ ќе се смета за предност

 

Одговорности и опис на работни активности:

 • Следење на работни процеси
 • Евиденција на работни обврски и почитување на крајните рокови
 • Rазвој на програмски код, според воспоставена методологија на работа;
 • Земање активно учество при дефинирање на кориснички интерфејси и развој на компоненти (искажување идеи и нивна реализација)
 • Rазвој на нови компоненти, како и анализа на постоечки компоненти од системот и подобрување на истите
 • Пишување на корисничка и техничка документација;

Што нудиме?

 • Пријатна и динамична работна околина во иновативна компанија
 • Поддршка за запознавање со работните процеси на компанијата, како и потребните проектни активности во кои кандидатот би бил вклучен
 • Можности за професионален и личен развој во повеќе области

Апликациите можете да ги поднесете на нашата емаил адреса до 31ви мај 2019 год.

КЛИКНИ