Референт за резервации

Eрак Груп Дооел е компанија со долгогодишно и меѓународно искуство во областа на транспорт,логистика,туризам и угостителство.Поради проширување на тимот има потреба од следните работни позиции :

Референт за резервации

 

Потребни квалификации:

 • Завршен фактултет,  факултет за туризам ќе се смета за предност
 • Работно искуство во полето на туризмот, посебно во туристичка агенција
 • Неоходно познавање на англиски јазик, додека познавање на турски јазик ќе се смета за предност
 • Добро познавање на работа со компјутер (MS Office)
 • Способност за извршување мулти таскинг задачи
 • Способност за комуникација со различен тип на луѓе

Опис на работата

Вработениот е одговорен за навремено испраќање на сите резервации до соодветните сместувачки капацитети, транспортни компании, ресторани, и други партнери, да ги проверува спосоците за резервации и списоците на летови и редовно да ги води евиденциите за резервацијата.

Должности:

 • Да ги обезбеди сите барања за резервации од клиентите
 • Да контактира со релевантниот бизнис за да се осигура дека е извршена резервацијата и да добие потврда
 • Да ги информира клиентите дека е извршена резервацијата
 • Да го извести одделот за операции за резервацијата
 • Да го следи навременото испраќање на резервациите до соодветните бизниси
 • Да ги провери потврдите на резервација дали се во согласност со понудата или со склучениот договор
 • Следење на редовната кореспондеција и евиденција

 

Клучни потребни квалитети:

Организираност, прецизност, тимска работа, ажурност, флексибилност, одговорност, лојалност, интерес за усовршување.

Возачка дозвола ќе се смета за предност.

Доколку сте заентересирани испратете го Вашето CV(работна биографија) на следниот меил: frontdesk@wtouristic.com ,со назнака за позицијата за која се аплицира : Референт за резервации,најдоцна до 06.12.2019

КЛИКНИ