Оглас Инвенио - административен асистент

 • Објавен пред 5 месеци
 • Инвенио
 • Активен до 12.10.2019
 • Позиција: Останато
 • Локација: Скопје

(преземи го огласот како PDF)

 

АДМИНИСТРАТИВЕН АСИСТЕНТ

ИНВЕНИО ДООЕЛ е дел од меѓународна инженерска фирма со свои претставници во Европа, Кина, САД и Австралија. Со над триесет години искуство во областа на инженерските услуги и услугите за развој и управување на кавлитетот, нашите специјалисти учествуваат во секој момент од создавањето на производот.  Дејствуваме  како во нашaтa фирма, така и на територијата на претпријатието на клиентот.

Во врска со плановите за проширување на компанијата, ние бараме мотивирани кандидати за работната позиција административен асистент.

 

ГЛАВНИ РАБОТНИ ОБВРСКИ:

 • Вршење преглед и координација на стандардни и нови компаниски процедури, вршење оперативни и административни активности, одржување на компаниските регулативи и правилници
 • Воспоставање приоритети за работа и обезбедува строго почитување на сите рокови и процедури при извршување на задачите
 • Воспоставување професионални контакти - внатрешни и надворешни
 • Координирање на протокот на информации помеѓу структурната единица и управителот
 • Собирање на податоци и подготовка на периодични, специјални и тековни извештаи и извештаи
 • Подготвување, евиденција и архивирање на службени документи, случувања, проекти  
 • Одржување и ажурирање на трошоците, фактурирање, подготовка на месечни извештаи - одржување на список на потребни канцелариски потрошни материјали, потребна опрема и нивна навремена набавка
 • Организација на службени посети, настани, тренинзи
 • Kоординира активности за управување со човечки ресурси на компанијата, yчествува во изработката на проектите на работното место во компанијата и нејзините структурни единици , учествува во дефинирањето на барањата за работа и во развојот на описите за работа
 • Организира активност на регрутирање на нови вработени за сите позиции во компанијата и обезбедува усогласеност со минималните услови за занимање на соодветните позиции
  Организира проценка на перформансите на вработените и предлага мерки и активности за подобрување на образованието и стручно оспособување на персоналот
 • Организира периодични и ненајавени инспекции за исполнување на должностите на персоналот од областа на трудот и технолошката дисциплина, безбедност и хигиена на работата
 • Организира и контролира здравствената заштита на персоналот, вклучително и периодични годишни здравствени  прегледи,
   

ПОТРЕБНА КОМПЕТЕНТНОСТ ЗА ИСПОЛНУВАЊЕ НА РАБОТНАТА ДОЛЖНОСТ:

 • Високо образование
 • Претходното работно искуство во администрацијата ќе биде предност
 • Развиени компјутерски вештини и познавање од компјутерски програми за канцеларија на MS Office
 • Активно познавање на англиски јазик (усна и писмена комуникација)
 • Возачка “Б” категорија
 • Одлични организациски вештини и способност за поставување приоритет
 • Самоиницијативен, снаодлив и тимски работник со аналитички вештини
 • Вештини за комуникација и презентација
 • Пoсветен, професионален и позитивен став, љубезен, способен и лесно прилагодлив,  искрен во работата и односите
 • Способност за внимание на деталите и вештините за решавање проблеми
 • Креативен ум со можност да предложи подобрувања
 • Подготвен да патуваат во регионот и во странство

Заинтересираните кандидати можат да ја достават својата биографија на следната е-маил адреса: office@invenio.mk. Исконтактрани ќе бидат само оние кандидати кои ги исполнуваат горе наведените услови.

КЛИКНИ