Se bara sobarka

Se bara sobarka so rabotno i bez rabotno iskustvo. 

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

  • Одржување на хигиена во хотел;
  • Други задачи доверени од страна на одговорно лице.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

  • Претходно работно искуство на иста или слична позиција, а може и без работно искуство;
  • Завршено средно образование
КЛИКНИ