Кредитен Аналитичар

Компанија со 100 % странски капитал, основана како финансиско друштво во Република Македонија, со седиште во центарот на Охрид, бара високо квалификуван кадар за своите деловни активности во нејзиното седиште во Охрид.
Успешните кандидати треба да имаат можност да работат со сегашната ИТ технологија, да бидат флуентни со Англиски јазик, вербален и пишуван, и да бидат во можност да работат во тимска атмосфера.

Лицето треба да ги поседува следниве карактеристики:    

  • Да има завршено високо образование;
  • Да има минимум една година успешно работно искуство во областа на финансиите или банкарството
КЛИКНИ