РАКОВОДИТЕЛ НА КЛАНИЦА

  • Објавен пред 7 месеци
  • РИМЕС МС ГРОУП
  • Активен до 13.02.2019
  • Позиција: Инженер
  • Локација: Прилеп

За потребите  во Кланица  со седиште  во Прилеп имаме потреба од вработување на лице ( 1 извршител) за работно место  ,,Раководител на кланица во Прилеп,,.
Лицето потребно  е да е со ВСС образование и тоа со завршен: Ветеринарен факултет, Биотехнолошки  факултет  или Земјоделски  факултет - насока ,,сточарство,,,  со и без работно искуство.
Лицето треба да поседува  одлични организациски способности, комуникативен и спремен  да работи во тим.
Работодавецот  обезбедува смештај, превоз, храна и редовна плата

КЛИКНИ