JUNIOR DATABASE ADMINISTRATOR (М/Ж)

Активни огласи од ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје:

SENIOR DATABASE ADMINISTRATOR (М/Ж)

(преземи го огласот како PDF)

Електродистрибуција ДООЕЛ е компанија чија главна дејност е дистрибуција на електрична енергија во Република Македонија. Компанијата е дел од EVN групацијата.

КАРИЕРА ВО ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА

За потребите на Одделот Информатички и телекомуникациски технологии, бараме:

JUNIOR DATABASE ADMINISTRATOR (М/Ж)

Работни задачи:

Администрација, проектирање, тестирање и поддршка на најновата генерација решенија - бази на податоци: Microsoft SQL Server Одговорен за безбедносните аспекти на базите на податоци, превенцијата од загуба на податоци (Data Security, Backup & Recovery) Инсталација и конфигурирање на Microsoft SQL Server бази на податоци Познавање на миграциски техники за Microsoft SQL Server Искуство со middleware (апликациски сервери) Остварување постапки за враќање на податоци (restore), имплементација на recovery процедури и редовен backup на системите.

Потребни компетенции

Завршено високо образование VII/1 степен – Информатички системи Искуство со администрирање на бази на податоци Познавање на Microsoft производи и технологии Познавање на оперативните системи Windows и Linux Одлична интерна и екстерна комуникација со клиенти Висока организираност и насоченост кон детали.

Испратете ја Вашата куса биографија и мотивационо писмо на jobs.elektrodistribucija@evn.mk

Напомена: Доколку сакате Вашите податоци да бидат зачувани во нашата база на податоци согласно Законот за заштита на лични податоци, покрај биографијата и мотивациското писмо треба да испратите и изјава за дозвола за користење на лични податоци за потребите за вработување.

Електродистрибуција е компанија која нуди еднакви можности и правичен третман при вработување на сите лица без оглед на нивната раса, пол, религија, национална припадност, вид на попреченост или политичка припадност.

КЛИКНИ