Административен/технички секретар

Оглас за Административен/Технички секретар

Потребни квалификации:

  • Работно искуство
  • Добро познавање на (Microsoft Office: Excel, Word, Power Point itd)
  • Познавање на AutoCAD
  • Англиски јасик (читање, пишување и конверзација)
  • Изготвување на: Понуди, Извешати, Ценовници, Договори, Нарачки и останата пропратна документација согласно потребите на компанијата