За работна позиција- АДВОКАТ

„Адвокатската и патентна канцеларија „ Михајлоски и Поповска“ посредува при опширна правна проблематика во следниве области на експертиза: странски директни инвестиции,  корпоративно право и корпоративни финансии, процесно право, банкарско и финансиско право, интелектуална сопственост, меѓународно трговско право, даночно право, недвижности, јавни набавки, рекапитализација, работни односи како и општо правно советување. Успехот на канцеларијата го постигнуваме со голем ангажман, посветеност и квалитет на нашите вработени, кои се значаен столб на нашата канцеларија. Развој на нивниот потенцијал, едукација и напредување во кариерата, се дел од стартегијата на нашата канцеларија во високото конкурентно опкружување.

Адвокатска и патентна канцеларија „ Михајлоски и Поповска “ има отворено работна позиција за АДВОКАТ

 

Опис на работно место:

 • Корпоративно право
 • Застапување во постапки пред суд

Потребни квалификации, знаења и способности

 

 • Способност за градење и развивање на професионален однос со клиенти
 • Правен факултет- правосуден испит
 • Претходно работно искуство како адвокат 2 години
 • Одлично познавање на Англиски јазик (говорење, читање, пишување)
 • Одлично познавање на MS Office пакетот

 

 

 

Кандидатите кои ги исполнувааат горе наведените услови, своите професионални биографии можат да ги испратат на e-mail: office@mplaw.mk

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до 16.05.2019 година

Сите пристигнати апликации ќе се третираат со максимална доверливост.

Ќе бидат исконтактирани само оние кандидати кои ќе влезат во потесен избор.

 „Адвокатската и патентна канцеларија „ Михајлоски и Поповска“ посредува при опширна правна проблематика во следниве области на експертиза: странски директни инвестиции,  корпоративно право и корпоративни финансии, процесно право, банкарско и финансиско право, интелектуална сопственост, меѓународно трговско право, даночно право, недвижности, јавни набавки, рекапитализација, работни односи како и општо правно советување. Успехот на канцеларијата го постигнуваме со голем ангажман, посветеност и квалитет на нашите вработени, кои се значаен столб на нашата канцеларија. Развој на нивниот потенцијал, едукација и напредување во кариерата, се дел од стартегијата на нашата канцеларија во високото конкурентно опкружување.

Адвокатска и патентна канцеларија „ Михајлоски и Поповска “ има отворено работна позиција за АДВОКАТ

 

Опис на работно место:

 • Корпоративно право
 • Застапување во постапки пред суд

Потребни квалификации, знаења и способности

 

 • Способност за градење и развивање на професионален однос со клиенти
 • Правен факултет- правосуден испит
 • Претходно работно искуство како адвокат 2 години
 • Одлично познавање на Англиски јазик (говорење, читање, пишување)
 • Одлично познавање на MS Office пакетот

 

 

 

Кандидатите кои ги исполнувааат горе наведените услови, своите професионални биографии можат да ги испратат на e-mail: office@mplaw.mk

Крајниот рок за аплицирање е најдоцна до 16.05.2019 година

Сите пристигнати апликации ќе се третираат со максимална доверливост.

Ќе бидат исконтактирани само оние кандидати кои ќе влезат во потесен избор.

 

КЛИКНИ