Менаџер за продажба

Работна позиција: МЕНАЏЕР ЗА ПРОДАЖБА

ОПИС НА РАБОТНОТО МЕСТО

· управување со организационата продажба преку развивање бизнис планови во земјата и во странство

· Одговорен за постигнување на продажните планови;

· Стратешко планирање, предлагање, следење и анализирање на плановите и трошоците за продажба.

·  Следење на продажните цели и известување за резултатите по потреба.

ПОТРЕБНИ КВАЛИФИКАЦИИ

· ВСС квалификација 

· Потребно5 години работно искуство на иста или слична позиција;

· Пожелно минимум две години работно искуство на иста или слична позиција во индустријата со канабис и канабис производи

· Валидна возачка дозвола, Б категорија;

· Одлично познавање на MS Office пакетот;

· Одлично познавање на Англиски јазик. а дополнително познавање на Германскиот јазик ќе се смета за предност

ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗНАЕЊА И СПОСОБНОСТИ

· Одлични комуникациски и преговарачки способности;

· Лидерски и аналитички вештини;

· Организираност и одговорност кон доверените работни задачи;

· Флексибилност, проактивност и лојалност;

· Способност за индивидуална и тимска работа.

ДОПОЛНИТЕЛНИ ИНФОРМАЦИИ

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите професионални биографии можат да ги испратат Секторот за човечки ресурси на:  [најави се за да го видиш е-маилот]   со назнака за позицијата за која аплицираат.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.
Само кандидатите кои ќе влезат во потесен круг, ќе бидат повикани на интервју.

Повеќе информации на нашата веб страна: www.bulbilding.com

 

 

SALES MANAGER

JOB DESCRIPTION

• management of organizational sales by developing business plans in the country and abroad

• Responsible for achieving sales plans;

• Strategic planning, proposing, monitoring and analyzing sales plans and costs.

• Tracking sales goals and reporting results as needed.

REQUIRED QUALIFICATIONS

• Master degree qualification

• Required 5 years of work experience in the same or similar position;

• Preferably a minimum of two years of work experience in the same or similar position in the cannabis and cannabis products industry

• Valid driver's license, B category;

• Excellent knowledge of the MS Office package;

• Excellent knowledge of the English language.

PROFESSIONAL KNOWLEDGE AND ABILITIES

• Excellent communication and negotiation skills;

• Leadership and analytical skills;

• Organization and responsibility towards entrusted work tasks;

• Flexibility, proactivity and loyalty;

• Ability to work individually and in a team.

ADDITIONAL INFORMATION

Candidates who meet the above conditions can send their professional resumes to the Human Resources Department at:  [најави се за да го видиш е-маилот]  with an indication of the position they are applying for.

All CVs received will be treated with the utmost confidentiality.

Only shortlisted candidates will be called for an interview.

For more information visit our website: https://bulbilding.com/ 

 

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »