Возач за меѓународен транспорт

Потребен е возач за управување на тешко моторно возило во меѓународен транспорт
Се вози на релација МК-ЕУ-МК

Кандидатот треба да има важечка возачка дозвола категорија за управување со Ц+Е како и  важечки сертификат за професионална компетентност.

Лупек транспорт Солутион
Контакт лице  :  Кокан Доневски 071218248