Машински техничар за одржување во индустриско производство

За компанијата: Аспектус Фарма е иновативна и кооперативна компанија со висок интегритет, што и овозвожува високо квалитетно производство на лекови и воспоставување партнерства со глобалните фармацевтски компании за да... повеќе за компанијата »

АСПЕКТУС ФАРМА ДОО с.Бунарџик Илинден е Фармацевтска Компанија која е ориентирана кон високо квалитетно производство на лекови  во Република Северна Македонија.

Машински техничар за одржување во индустриско производство

Задолжително е пријавените кандидати да ги исполнуваат следните услови:

 • ССС/IV степен на стручна подготовка, Mашински техничар;
 • Познавања од сервисирање и промена на делови;
 • Работа со рачен и електричен алат;
 • Познавање од механика, автоматика, пневматика и хидраулика, ќе се смета за предност;
 • Работно искуство во одржување, ќе се смета за предност;
 • Самоиницијативност, енергичност и посветеност кон работата со интерес за подобрување;

Работни задачи:

 • Редовно оддржување на машини во производство во фармацевтска индустрија
 • Демонтирање и монтирање на машини во производство во фармацевтска индустрија          

Од кандидатите за бараната позиција се очекува да ги поседуваат следните вештини,  способности и лични особини:

 •        Организираност и ефикасност;
 •        Способност за тимска работа;
 •        Работа со дадени рокови;
 •        Следење на интерните правила и процедури;
 •        Самоиницијативност и самокритичност.

Дополнителни информации:

Кандидатите кои ги исполнуваат горенаведените услови, своите биографии можат да ги испратат на е-маил адресата: [email protected]