Возач на камион

  • Објавен пред една недела
  • ГИС ДООЕЛ
  • Активен до 16.04.2021
  • Позиција: Возач/управувач
  • Локација: Скопје

ДПТУ ГИС ДООЕЛ е приватно претпријатие кое постои веке 25 години и низ своето долгодишно работење се специјализира во трговија со црна металургија и челични производи.

Поради зголемен обем на работа, компанијата има потреба од ново вработување на возач на камион.

  • превоз на товарени стоки до купувачи,
  • водење грижа за техничка исправност на возилото, негова чистота и редовно одржување
  • водење грижа за пропратните документи за возилото и стоката која се дистрибуира-сообраќајна дозвола, товарни листови, испратници и друга пропратна документација

Потребни квалификации:

  • Возачка дозвола Ц -  категорија