Работник за физичко обезбедување

Агенција за приватно обезбедување “УНА” ДООЕЛ Скопје е една од водечките агенции за приватно обезбедување во Република Македонија. Основана е во 2003 година од страна на професионалци и специјалисти со долгогодишно искуство од областа на безбедноста.

Агенцијата за приватно обезбедување УНА има потреба од 5 ( пет ) работника за физичко обезбедување.

Кандидатите треба да поседуваат лиценца за обезбедување.

Завршено средно образование.

Возачка Б категорија.

 

Редовни месечни примања.

Одлични услови за работа.