Имплементатор на софтвер

Опис

Директно вклучен во развојот на новите решенија на МБС преку следење на процедури за тестирање на верзиите и водење на нивната имплементација и натамошна техничка поддршка.

 • Имплементацијата се состои од тестирање на софтверското решение, инсталација кај клиентот и обука на корисниците
 • Техничката поддршка се состои од тековна проверка на постоечки корисници кои ќе му бидат доделени за работа

Работни задачи:

 • Следење и унапредување на процедури за тестирање на софтверските решенија
 • Тестирање на софтверските решенија и соодветно документирање на утврдените недостатоци
 • Проверка на верзија пред инсталација
 • Обука на корисниците по инсталација
 • Постојана комуникација со корисниците
 • Водење на отворени случаи за примени барања од корисници
 • Водење на соодветна документација од делот на одржување на софтвер преку предефирнирани Работни налози и Извештаи

Квалификации:

 • Напредни комуникациски способности
 • Способност за работа во тим
 • Возачка дозвола (Б категорија)
 • Предност е работно искуство во областа

 

Сите заинтересирани кандидати можат да испратат кратка биографија на:  career@mbs.com.mk 

Задолжително наведете ја работната позиција за која се пријавувате.

КЛИКНИ