Оператор на CNC машина

„КРИН ПРОИЗВОДСТВО“ ДОО, с. Беровци, Прилеп, објавува оглас за вработување на Оператор на CNC машина (3 извршители).

Минимални квалификации:

  • Средно техничко образование;

Како предност ќе се смета:

  • Високо техничко образование;
  • Познавање на работа со компјутери;
  • Претходно работно искуство на CNC машина;

Кандидатите треба да приложат:

  • Биографија (CV); 
  • Доказ за завршено обравозание.

Потребната документација може да се достави во „КРИН ПРОИЗВОДСТВО“ ДОО, с. Беровци, П.Фах 112,  или на електронска адреса: info@krin.com.mk.

Сите пристигнати биографии ќе се третираат со максимална доверливост.

КЛИКНИ