Вработување на комерцијалист

Компанијата Раде Кончар - Контактори и релеи - Скопје има потреба од 1 Комерцијалист со високо образование, Електро инженер за работно место Продажба на надворешни пазари.

Кандидатот треба да има познавање од руски и англиски јазик, компјутерски програми(Word,Exel), возачка дозвола Б категорија, способност за работа во тим и преговарање.

Негови одговорности и задачи ќе бидат: Планирање и организирање на активности за продажба на електропроизводите произведени во Раде Кончар-Контактори и релеи - Скопје, одржување и развивање на односи со клиенти како и барање на нови клиенти и отворање на нови пазари.

Пожелно е да има работно искуство.

 

КЛИКНИ