Возачи со „D“ Категорија

За компанијата: Денес во компанијата се вработени 250 лица кои се професионално обучени за извршување на своите задачи и добро координирани со цел потребите на нашите клиенти да бидат во целост задоволени. Со текот на... повеќе за компанијата »

Активни огласи од ДМТШ Дени Интернационал:

Касиер - Келнер - Шпедитер - Охрид

ДМТШ Дени Интернационал има потреба од вработување на возачи. Услови кои треба кандидатите да ги исполнуваат се:

  1. Возачка дозвола, D категорија,
  2. Лиценца за учество на возачите во меѓународниот сообраќај,
  3. Дигитална картица,

Предност ќе имаат кадидатите со меѓународно искуство.

Сите заинтересирани кандидати своите податоци да ги испратат на [email protected],