Правник

 • Објавен пред 10 месеци
 • Нотар
 • Активен до 17.09.2017
 • Позиција: Правник
 • Локација: Скопје

1 работна позиција - правник

 • Апликантот треба да ги има следните работни квалификации:
 • Завршен правен факултет
 • Положен правосуден испит
 • Работно искуство во нотарската работа

2 волонтерски позиции - приправници

 • Апликантите треба да ги имаат следните работни квалификации
 • Завршен правен факултет
КЛИКНИ