Вработување на машински техничар

Компанијата Раде Кончар - Контактори и релеи - Скопје има потреба од 1 машински техничар за одржување. Кандидатот треба да има претходно искуство околу одржување на машини. Работното време е од 07.30 - 15.30 часот, од понеделник до петок.  Почетна плата 18.000 денари нето.