Оператори на печатарски машини/ оператори/ки за доработка / книговезница