Jurist / Правник

Shpallje për punësim:  Jurist

Kompania ndërtimore 4A-M me degën e saj në Shkup shpall konkurs për punësim të një Juristi të diplomuar në afat të pacaktuar.

Detyrat e punës:

-Të përgatitë marrëveshjet – kontratat;

-Të ndjek rregullat ligjore;

-Të përgatitë marrëveshje për punësim;

-Të ketë njohuri dhe të përgatit dokumentacionin e nevojshëm për tendera

-Të komunikojë me klientët/partnerët e kompanisë.

Çfarë ofron kompania jonë:

-Pagë të rregullt mujore;

-Orar të plotë pune-40 orë;

-Siguron kushte të mira të punës me të gjitha mjetet e nevojshme materijale dhe teknike;

-Ofron atmosferë të mirë pune.

Çfarë kërkojmë nga ju:

-Të keni shkollim universitar-fakultetin Juridik;

-Të keni përvojë pune në sferën tuaj të profesionit si jurist;

-Njohja e gjuhës shqipe dhe asaj angleze llogaritet si përparësi;

-Të posedoni aftësi komunikuese,

-Të keni njohuri të përgjithshme të teknologjisë bashkohore për komunikim.

Në qoftë se jeni të interesuar dhe mendoni se i përmbushni kualifikimet që ne po i kërkojmë, dërgoni CV-në tuaj  për këtë pozicion të punës në e-mail adresën [најави се за да го видиш е-маилот]   dhe do të kontaktoheni nga ana jonë.

 

Оглас за вработување: Правник  

Градежната компанија 4А-М со своја подружница во Скопје објавува оглас за вработување на еден дипломиран правник за неопределено време.

Работни задачи:

- Да подготвува договори;

- Да ја следи законската регулатива;

-Да подготвува договори за вработување;

-Да има познавање и да ја подготвува потребната тендерска документација;

- Да комуницира со клиентите/партнерите на компанијата.

Што нуди нашата компанија:

- Редовна месечна плата;

- Полно работно време-40 часа;

-Обезбедува добри услови за работа со потребната материјална и техничка опрема;

- Нуди пријатна работна атмосфера.

Што бараме од Вас:

-Да имате завршено високо образование-правен факултет;

-Да имате работно искуство во вашата струка како правник;

- Познавањето на албанскиот и англискиот јазик се смета како предност;

-Да имате комуникациски вештини;

-Да имате општи познавања на современата комуникациска технологија.

Доколку сте заинтересирани и сметате дека ги исполнувате квалификациите кои ние ги бараме, пратете ваше CV за ова работна позиција на e-mail адресата [најави се за да го видиш е-маилот] и ќе бидете контактирани од наша страна.