Офис менаџер

Адвокатско друштво Никола Додевски од Скопје има потреба од вработување на Офис менаџер

Опис на работни задачи:

Организација на архива (електронска и во тврда копија)

Евиденција на предмети

Канцелариска организација

Организирање состаноци

Организирање на патувања

Изготвување на фактури и трошковници

 

Услови за аплицирање:

Одлично познавање на најмалку еден странски јазик (англиски јазик)

Одлично познавање на работа со компјутер

 

Претходно работно искуство не е задолжително.

 

Кандидатите да ги достават кратките биографиина следната електронска адреса: contact@dodevskilaw.com

КЛИКНИ