КОНСТРУКТОР

Активни огласи од КАЗ ГРУП ДОО Илинден:

ЗАВАРУВАЧИ

КАЗ ГРУП ДОО Илинден, за своите потреби објавува оглас за вработување на:

 

КОНСТРУКТОР 

2 извршители

 

Опис на работни задачи:

 • Изработка на едноставни/сложени проекти, технички цртежи, студиии, елаборати, извештаи и ревизии
 • Познавање на материјалите, начинот на изработка и развој на производство
 • Читање на технички цртежи
 • Припрема на документи за тековно  работење
 • Комуникација со клиенти, институции и компании
 • Учествување во изготвување на каталошки материјал 
 • Следење и примена на нови технологии и подобрени работни процеси

 

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование – дипломиран машински инженер
 • За предност се смета активно користење на софтвери AutoCAD и SolidWorks
 • Високо ниво на компјутерски вештини
 • Високо ниво на комуникациски и организациски способности
 • За предност се смета претходно работно искуство

 

Што нудиме:

 • Компетитивни месечни примања на пазарот на трудот во РМ
 • Работа во безбедна и здрава околина со почитување на сите норми за безбедност и здравје при работа;
 • Можност за професионално усовршување, обука и напредок на работното место;
 • Обезбеден автобуски превоз до работното место и назад.

 

Доколку сте заинтересирани и ги исполнувате наведените квалификации, потребно е да доставете на e-mail: pravnasluzba@kazgroup.com.mk кратка биографија.

КЛИКНИ