Рецепционер

Лицата треба да бидат со високо образование, познавање на англиски јазик и еден од другите светски јазици, подготвен за тимска работа. Претходно работно искуство ќе се смета за предност. Работното време е 40 часа неделно распоредено во втора и трета смена.

 Доколку ги исполнувате овие услови и имате желба за работа во хотел, испратете ја Вашата професионална биографија (CV) на е-mail: setkomint@gmail.com 
Рок за пријавивање: 25.07.2018 

 

КЛИКНИ