Агенти за продажба

Плата од 22.000 ден. до 30.000 ден.

Германската компанија Librex L.L.C бара 30 агенти за продажба!

Скопје, Тетово, Гостивар, Струга, Прилеп и Куманово

Сакате да се остварат вашите соништа за добра и стабилна работа, а потоа аплицирајте!
Условите што мора да бидат исполнети за агент за продажба се како што следува:

  • Средно образование
  • Да има возачка дозвола од категорија Б.
  • Личен автомобил
  • Бидете комуникативни (знаење во директна продажба)

Компанијата нуди многу добри услови за работа

         • Работно време 16:00h - 20:00h

  • Плата по европски стандард
  • Редовни патувања во странство
  • Семинари на месечно ниво
  • Двонеделен тренинг
  • Сертификација по обуки

Сите заинтересирани страни треба да се пријават преку оваа е-адреса, Ве молиме испратете го вашето CV
[email protected]
За какви било дополнителни информации, можете да го контактирате овој телефонски број
+389 70964412 (VIBER, WHATSUP) од 10:00 до 15:00 часот

 

 

Kompania gjermane Librex L.L.C kërkon 30 agjentë shitjesh!

SHKUP, TETOVE, GOSTIVAR, STRUGE, PRILEP, KUMANOV

Dëshironi që ëndrrat tuaja të realizohen për një punë të mirë dhe të qëndrueshme? Ateher aplikoni!

Kërkesat që duhet të plotësohen për një agjent shitjesh janë si më poshtë:

 

Arsimi i mesëm

Të ketë patentë shofer të kategorisë B.

Makinë personale

Jini të komunikueshëm (njohuri në shitjet direkte)

Kompania ofron kushte shume te mira pune

 

 Orari i punes 16:00h - 20:00h

Paga sipas standarteve europiane

Udhëtime të rregullta jashtë vendit

Seminare mujore

Trajnim dy javor

Certifikimi pas trajnimit

Të gjithë të interesuarit duhet të aplikojnë përmes kësaj email adrese, Ju lutem dergoni CV e juaja ne

[email protected]

Per cdo informacion shtese mund te kontaktoni ne kete numer telefoni

+389 70964412 (VIBER, WHATSUP) nga ora 10:00-15:00

Сакаш да те препорачаме кај компаниите?

барај огласи за вработување » барај останати огласи »