Комерцијалист за продажба на санитарни и водоводни материјали

Се бара стабилен комерцијалист за продажба на водоводни и санитарни материјали

Да има работно искуство 

Плата атрактивна 

КЛИКНИ