Проект Координатор(ка)

  • Објавен пред 3 месеци
  • Перун Технологии
  • Активен до 16.04.2019
  • Позиција: Останато
  • Локација: Скопје

Одговорности на Проект Координатор(ка):

 

• Следење на проектниот план, проектни распореди, работни часови, водење евиденција за трошоци.

• Организација и учество на состаноци.

• Документирање и следење на сите поважни дејства и одлуки од состаноците.

• Подготовка на евентуални материјали потребни за состаноците.

• Следење и запазување на проектните рокови.

• Следење на евентуални промени во проектниот план.

• Обезбедување на административна поддршка.

• Распределба на проектните задачи.

• Развој на проектни стратегии.

• Организација (архивирање) на целокупната документација поврзана со проектот.

• Справување со непревидени ситуации во текот на проектот.

• Креирање на календар поврзан со реализација на проектот и запазување на датумите поврзани со остварување на целите на проектот.

 

 

Услови кои треба да ги задоволува на Проект Координатор(ка):

 

• Диплома за завршено високо образование од областа на менаџмент.

• Пожелно е да има работно искуство во областа.

• Одлични вербални, пишани и презентациски способности. 

• Способност за ефикасно работење и како поединец и како дел од тим.

• Познавање на работа со компјутери.

• Искуство со проекти од областа на информатичката технологија.

• Познавање на Microsoft апликации, вклучително Word, Excel и Outlook.

• Познавање во управување со документи, архивирање, водење на досие и други админ процедури.

• Способност за извршување на задачите и при кратки рокови.

• Одлично познавање на англиски јазик (вербален и пишан).

 

 

 

 

КЛИКНИ