10 возачи-сервисери на мобилни тоалети

За компанијата: Компанијата МСС Мобилен санитарен сервис се занимава со изнајмување и сервисирање на преносни тоалетни кабини и на останата комунална опрема од брендот TOI TOI. повеќе за компанијата »

МСС-Мобилен Санитарен Сервис, овластен претставник на брендот  TOI TOI  објавува оглас за вработување на 10 возачи-сервисери на мобилни тоалетни кабини.

Работата вклучува транспорт на тоалетни кабини, нивно поставување, сервисирање-чистење и подигнување.

Потребна е Ц категорија возачка дозвола, ракување со таблет, предност е доколку кандидатот поседува Е категорија.

 

Нето почетна плата: 27.900 денари.