Магацински Работник

ЕЛТА 90 МОЛЕКУЛАРНА МЕДИЦИНА е  дел од ELTA 90, групација  која има свои преставништва низ земји од Југоисточна Европа, застапник на голем број светски компании за производство на  лабораториска и медицинска опрема  од повеќе области на медицината,  има потреба од:

Магацински Работник

Потребни квалификации:

 • Завршено средно образование
 • Возачка дозвола Б категорија
 • Познавање на Англиски Јазик се смета за предност

Одговорности и задачи::

 • Задолжен за прием, складирање и издавање на роба (утовар / растовар)
 • Работа во EXIM (поднесување дозволи) 
 • Задолжен за комплетна организација на магацинот.
 • Подредување, грижа и одговорност за производите во магацинот, и комплетна организација на магацинот.
 • Одржување на ред и организираност на магацинот
 • Сортирање и припрема на робата за испорака, согласно документацијата 
 •  Квалитативен  и квантитативен преглед и проверка на производи
 •  Испорака на роба која се испорачува со сопствени возила 
 • Прави припрема на производите на испорака, лепење на декларации.

Заинтересираните кандидати да ја достават својата CV (кратка биографија)  најдоцна до 06.05. 2021 на  e-mail: [email protected].