Автомеханичар

Друштвото за трговија и услуги Кар-Х Ауто ДООЕЛ Скопје има потреба од вработување на Автомеханичар.

Од Вас бараме:

-Средно образование 

-Професионален пристап кон работата

-Одговорна и лојална личност

-Способност за индивидуална и тимска работа

Нудиме одлични услови за работа со можност за професионално усовршување, напредок во кариерата и редовни месечни примања.

Диколку сметате дека ги поседувате овие карактеристики исконтактирајте не телефонски на 077/563-500

КЛИКНИ