Оператор во Контакт Центар

Тимот го прошируваме со ОПЕРАТОР ВО КОНТАКТ ЦЕНТАР

Работни задачи и одгороворности:

 • Закажување на продажни состаноци и реализација на план;
 • Телефонско комуницирање со постоечки и потенцијални клиенти;
 • Стручно усовршување, посета на обуки за дополнување на знаењето во земјата и странство.

Очекуваме:

 • Одлични комуникациски способности во работа со клиенти;
 • Основни компјутерски вештини;
 • Самоиницијатива, посветеност, проактивност, одговорност, насоченост кон резултати;
 • Најмалку 4 годишно средно образование;
 • Пожелно работно искуство во соодветната област.

Нудиме:

 • Вработување во успешна реномирана интернационална компанија;
 • Современи технологии и едукација во странство;
 • Грижа за личниот и кариерниот развој на вработените;
 • Динамична и флексибилна работна средина;
 • Неограничени можности за напредување и заработка.

Основната нето плата за работен однос на полно работно време за оваа позиција изнесува 14.500,00 денари и варијабилен дел од плата врз основа на работната успешност за реализација на поставените цели.

Кратка биографија (CV), мотивациско писмо и останати документи (потврди, сертификати и стекнати лиценци) може да испратите на наведената адреса или на e-mail: vrabotuvanje@triglav.mk не подоцна од 22.01.2020 година.

Само кандидатите кои ќе влезат во потесен избор ќе бидат повикани на интервју.

Процесот на избор на кандидати ќе заврши заклучно со 01.02.2020 година.

КЛИКНИ