Обезбедувач

Компанија со 100 % странски капитал со седиште во центарот на Охрид, бара високо квалификуван кадар за своите деловни активности во нејзиното седиште во Охрид.

Следнава позиција е отворена:
Обезбедување 

Потребни Квалификации:

  • да поседува возачка дозвола од Б категорија
  • работно искуство, најмалку 3 години
  • лиценца за обезбедување
  • воено искуство и позадина би се сметало за предност  
КЛИКНИ