СУПЕРВИЗОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА

 

СУПЕРВИЗОР НА ПЕРСОНАЛ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА ХИГИЕНА

 

Компанија која се занимава со управување и одржување на објекти има потреба од супервизор на тимот за одржување на хигиена.

 

Потребни услови што треба да ги поседува кандидатот:

 • Минимум средно образование,
 • Работно искуство од минимум 3 година,
 • Задолжително возачка дозвола Б категорија.

 

Обврски:

 • Раководење со тим за одржување на хигиена на објекти,
 • Планирање и координација на активности,
 • Грижа за одржување на опремата во исправна состојба,
 • Одржување на хигиена во работни простории,
 • Водење евиденција на средствата за одржување на хигиената.

 

Личен профил:

 • Професионален и позитивен однос,
 • Способност за тимска работа,
 • Способност за работа под притисок,
 • Организираност.

 

Неделното работно време изнесува  40 часа, се работи во 2 смени.

Заинтерисрианите кандидати нека испратат CV на: jobs@fms.com.mk или да се пријават директно во просториите на компанијата најдоцна до 30-ти ноември 2017.

Адреса на компанијата:

Ул. Филип Втори Македонски бр.3

Соравиа Центар 3-ти кат, канцеларија 3012

 

 

КЛИКНИ