Работник за обезбедување

Друштвото за обезбедување на лица и имот "РОТЕ" Д.О.О. Скопје има потреба од 10 (десет) извршители за физичко обезбедување, на неопределено време. 

Потребни квалификации:

  • Задолжително поседување на Лиценца за обезбедување издадена од Комората за приватно обезбедување на Р.М. 
  • Претходно работно искуство во дејсноста ќе се смета за предност. 
  • Возачка дозвола (Б категорија) ќе се смета за предност

 

КЛИКНИ