Електричар

 • Објавен пред 12 месеци
 • Макстил АД Скопје
 • Активен до 07.12.2017
 • Позиција: Електро/машински техничар
 • Локација: Скопје

Макстил АД Скопје (www.makstil.com) како компанија постои 20 години, но нашите почетоци се уште подалечни. Нашите производствени погони Челичарница и Валавница за дебели лимови беа дел и од поранешното претпријатие Рудници и железарница „Скопје“ основа 1967 година.

Kако дел од Duferco Group, Макстил АД е еден од најголемите регионални производители на топловалани дебели лимови, со преку 850 вработени и годишен капацитет од преку 350.000 тони.        

Во моментов, во рамки на нашиот Сектор за одржување, отворено е следното работно место:

           

Електричар во електро одржување  

 

Опис на работно место:

 • Извршување на активности од електро проблематиката како: шемирање на сите видови на ормари, изработка на електро инсталации, каблирање и поврзување на опрема, сервисирање на електрични склопови, вклучување и исклучување на електрични напојувања од трафостаници, чистење на високонапонска опрема и други слични активности;
 • Контрола, дефектажа и отстранување на причината за дефектот на постројките и опремата;
 • Грижа за исправноста на опремата и нејзина коректна работа во процесот на работа, како и правилно ракување со алатот.

 

Основна одговорност: извршување на навремени и квалитетни сервисни активности на

постројките и опремата од електро аспект, како за време на одвивање на производниот процес така и за време на ремонт, со цел обезбедување на континуиран процес на производство.

 

Работни услови: Работа во три смени во погонски услови, работа на височина за одредени позиции

 

Основни квалификации на кандидатите:

 • IV степен на стручна подготовка, електро  техничар-енергетичар 1 извршител;
 • III степен на стручна подготовка – електро механичар (инсталатер) 1 извршител;
 • Релевантно работно искуство е пожелно, но не задолжително.

 

Дополнителни квалификации на кандидатите:

 • Способност и желба за тимска работа;
 • Флексибилност, адаптибилност и способност за работа во динамично опкружување;
 • Самоиницијативност и посветеност;
 • Совесност за безбедност при работа;
 • Способност за работа под притисок и со рокови.

 

Доколку сакате да станете дел од нашиот тим, испратете ја вашата кратка биографија по електронски пат на kariera@makstil.com.mk, или по пошта: Макстил АД Скопје, Сектор за човечки ресурси, ул. 16. Македонска бригада бр. 18, Скопје, со назнака Работно место – Електричар, најдоцна до 7 декември 2017.

 

Макстил АД Скопје води посебна грижа за заштитата на лични податоци и за доверливоста на Вашата апликација.

КЛИКНИ