Аранжер( Visual Merchandiser )

Активни огласи од КОТОН МАГАЗАЏИЛИК ДООЕЛ:

Продажен персонал

КОТОН МАГАЗАЏИЛИК ДООЕЛ  компанија за трговија на мало во специјализирани продавници, распишува конкурс за работната позиција

Аранжер( Visual Merchandiser )

Во Скопје

(полно работно време)

Опис на работната позиција:

 • Обезбедува добра изложеност на производите;
 • Редовно ја следи продажбата;
 • Го контролира визуелното уредување на продавницата, обезбедува организација на визуелниот изглед во склад со стандардите на компанијата Котон, превземање на неопходни мерки за отстранување на непримерни аспекти;
 • Се грижи „Top 30“ артиклите да бидат изложени на најдобри позиции во продажниот простор;
 • Ги класифицира производите, ги подготвува за презентација зимајќи ги во предвид брендовите, сериите и боите;
 • Го уредува излогот на основа на информациите, и во склад со потребите;
 • Ги изложува артиклите на најатрактивни позиции, работи со бисти и кукли во скалд со техниките за визуелна презентација на артиклите;
 • Се грижи за материјалите и алатот кој се користат за тој дел од работата;

 

Услови:

 • Минимум III степен средно образование
 • Претходно работно искуство на иста или слична работна позиција во продавница со текстил.
 • Познавање на работа на компијутер
 • Одговорност и организираност во работата
 • Комуникативност, љубезност и тимска работа

Нудиме:

 • Динамично опкружување
 • Брз професионален развој и напредок во кариерата.

Рокот за пријава е 15 дена од денот на огласувањето.

Ке бидат контактирани само кандидатите кои ке влезат во потесен избор.

Напомена: Со праќање на пријава кандидатот дава согласност компанијата неговите лични податоци да ги обработува во постапката на селекција.

Mail:  IGOR.NAJDOVSKI@koton.com

КЛИКНИ