Возачи со Ц Категорија (3)

3 Возачи со Ц Категорија

Опис на работни задачи

  • Секојдневна испорака на стоки до клиенти и објекти во изведба  во Скопје и  низ цела Р.Македонија, учество во утовар и истовар на производи  во магацинскиот простор, при испорака на клиенти и на градежни објекти по потреба;
  •  Совесно и одговорно ракување со возниот парк на компанијата ( камиони и комбе) како и грижа за нивно непречено функционирање во координација со овластен сервисер.

Потребни квалификации:

  • Претходно работно искуство  и основно познавање на градежни материјали;
  • Возачка дозвола Б и  Ц  категорија;
  • Завршена ССС;
  • Препораки од претходен работодавач.

Кандидатите можат да го испратат своето CV на e-mail: [email protected]