PHP Developer

PHP Developer за потребите на спортските обложувалници ЕВРОТИП во Битола

Потребно Образование, Вештини и Способности:

 • Завршено најмалку средно образование
 • Познавање OOP концепти и софтверски архитектури
 • Познавање на PHP, HTML, CSS3, Javascript, XML, JSON;
 • Познавање на релациони бази на податоци;
 • Способност за брзо адаптирање и прифаќање на веќе изработени проекти и 
 • продолжување на развој на постоечки апликативни решенија
 • Добро познавање на англиски јазик
 • Комуникациски вештини и тимска работа
 • Подготвен да учи и да работи со најнова компјутерска технологија
 • Ориентираност кон решавање на проблеми
 • Ефективност, ефикасност и одговорност при исполнувањето на обврските
 • Чесност и доверливост

Одговорности и работни задачи:

 • Анализа и дизајн на софтверски решенија;
 • Развој на софтвер и пишување на техничка документација
 • Одржување на софтвер и бази на податоци
 • Самостојно и совесно извршување на секоја задача
 • Темелно тестирање на секоја завршена задача или операција
 • Самоиницијативност и контрола на сопствениот квалитет на извршување и запазување на договорените рокови
 • Способност за работа во тимска околина и одговорност при работа со поголеми проекти во екипа со повеќе учесници
 • Заинтересираните кандидати да испратат CV со своите контакт информации на klubsport77@gmail.com
КЛИКНИ