Се бара хигиеничарка

Имаме потреба од хигиеничарки за чистење на влезови од згради...

КЛИКНИ