КОНСТРУКТОР

КАЗ ГРУП ДОО Илинден, има потреба од работник на неопределено време на работна позиција КОНСТРУКТОР

 

Потребни квалификации:

 • Завршено високо образование – дипломиран машински инженер
 • Го владее англискиот јазик на високо ниво
 • Високо ниво на компјутерски вештини
 • Високо ниво на комуникациски и организациски способности

 

Функции и задолженија:

 • Изработка на едноставни/сложени проекти, технички цртежи, студиии, елаборати, извештаи и ревизии
 • Познавање на материјалите, начинот на изработка и развој на производство
 • Читање на технички цртежи
 • Припрема на документи за тековно  работење
 • Комуникација со клиенти, институции и компании
 • Учествување во изготвување на каталошки материјал
 • Следење и примена на нови технологии и подобрени работни процеси

 

Доколку сте заинтересирани и ги исполнувате наведените квалификации, потребно е да доставете на e-mail: pravnasluzba@kazgroup.com.mk кратка биографија.

КЛИКНИ