Професор по Англиски и Германски јазик

Приватно училиште за странски јазици има потреба од вработување на 2 професори/ки по англиски и германски јазик. Предност ќе имаат кандидатите со добро познавање и на германскиот јазик. 

Работниот однос се заснова на определено време од 9 месеци, со можност за продолжување на договорот на неопределено време.

Вашите апликации можете да ги испраќате на dafi83@yahoo.com.

Со праќање на вашата апликација, давате согласност вашите податоци да бидат задржани и користени од компанијата во рок од 1 (една) година.

КЛИКНИ