Универзитет "Св.Кирил и Методиј": Административен асистент

УНИВЕРЗИТЕТОТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ” објавува ОГЛАС за работа на ЕРАЗМУС+ проект во меѓународна соработка и студентска размена со ЕУ универзитети.

Потребно е да се достават следниве документи:

  • кратка биографија со фотографија
  • копија од диплома и уверение за положени испити
  • потврда за работно искуство со препорака
     

Ангажирањето е за определен временски период.

Заинтересираните кандидати потребните документи да ги достават на е-mail: ukim.erasmus@ukim.edu.mk 

Кандидатите кои ги исполнуваат условите ке бидат повикани на интервју.


Кандидатот треба да ги исполнува следниве услови:

  • завршено високо образование, Филолошки факултет, група англиски јазик со или без завршен втор циклус на студии;
  • работно искуство од најмалку 3 години, работа на меѓународни проекти или искуство во меѓународна соработка со владини и невладини организации;
  • способност за кореспонденција и комуникација со партнери во земјата и странство

Телефон: 02/3293-278

Веб сајт: www.ukim.edu.mk

 

Отворени се 2 работни позиции.

Краен рок за аплицирање: 12/05/2017

КЛИКНИ