ПРОДАВАЧ НА ГРАФИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

 • Објавен пред 5 месеци
 • ПОПЕ КОМПАНИ ДОО
 • Активен до 17.10.2019
 • Позиција: Продавач/трговец
 • Локација: Скопје

ПОПЕ КОМПАНИ ДОО СКОПЈЕ има потреба за вработување во својата

сестринска компанија СТ ГРАФ ДОО на следната работна позиција:

 

ПРОДАЖЕН АГЕНТ ЗА ГРАФИЧКИ МАТЕРИЈАЛИ

 

ПЛАТА: основна плата 18.000,00 ден со можност за екстра услови за надпросечни бонуси.

             + исплата на 0,5% од раб стаж секој месец, секоја година К-15, компаниски бонус на 5 години

             Работа само во прва смена, на адреса Горно Лисиче бр. 210, Скопје

 

Вашето уредно CV со задожителна напомена за која работна позиција аплицирате доставете го на
vrabotuvanje@popecompany.com.mk

 

ДЕЛ ОД ОПИС НА РАБОТНО МЕСТО:

 • - Продажба на големо и мало на графички материјали (машини и опрема за печатење, бои, самолепливи фолии, помошни материјали за дигитален и сито печат...)
 • - Планирање и имплементација на продажните активности
 • - Опслужување на постоечки клиенти преку примање и организирање нарачки, спремање на робата и испорака преку наш доставувач или курирска служба.
 • - Издавање на фискални сметки, испратници, фактури преку наш софтвер
 • - Изнаоѓање на нови потенцијални клиенти и организирање состаноци, посета на саеми
 • - Преговарање на услови за соработка и склучување договори
 • - Собирање и анализа на податоци од пазарот и клиентите
 • - Фокусирање на енергијата преку анализа на продажбите и изнаоѓање можности за развој и искористување на потенцијалот на пазарот и клиентите
 • - Следење на продажбата и предлагање идеи за унапредување на соработката со клиентите и бизнисот според новите трендови во графичката индустрија
 • - Одговорен е за исполнување на целите за продажба, наплата, нови клиенти… (Според договорен KPI модел)
 • - Допринос за унапредување на компанијата и пораст на прометот согласно годишните планови


Квалификации и образование:

 • Средно или Високо образование
 • 3+ години практично искуство на истата или слична позиција;
 • Добро познавање Англиски јазик;
 • Компјутерска писменост
 • Важечка возачка дозвола за Б категорија.
   

Професионални способности:

 • Технички експерт во својата област;
 • Способности за продажба;
 • Способности за убедување;
 • Преговарачки способности;
 • Техничко познавање на производите кои ги продава и умешност за брзо спознавање со истите;
 • Услужни способности и ориентираност кон клиентот;
 • Административни способности, способности за брзо учење и прилагодување за ракување со НСМЕТ (способност за брзо учење, обука од фирмата);
 • Презентерски способности;
 • Способност за поставување на приоритети и координација и контрола при организација;
 • Ефективно слушање и давање повратен одговор.

 

Персонални способности:

 • Ефективна пишана и усна комуникација;
 • Високо ниво на етика и морал;
 • Работа на константно подобрување и едукација;
 • Справување и решавање на проблеми во работата без нанесување на трајни последици на компанијата;
 • Ефективно менаџирање со времето;
 • Тимска работа;
 • Способност за работа под притисок и соодветно справување со редовните обврски при истиот;
 • Посветен/а на културата, мисијата, визијата, вредностите и целите на компанијата;
 • Редовност, уредност, одговорност и педантност во работата.

 

Доколку ги поседувате бараните предиспозиции и Вашиот профил одговара на бараните карактеристики, Ви благодариме доколку аплицирате и пројавите интерес да бидете дел од нашиот тим.

 

Вашето уредно CV со задожителна напомена за која работна позиција аплицирате доставете го на
vrabotuvanje@popecompany.com.mk

КЛИКНИ