FacebookN/A likes
TwitterN/A followers
InstagramN/A followers

Графички Дизајнер

Арт Принт Студио, има потреба да вработи


 ГРАФИЧКИ ДИЗАЈНЕР

 

Опис на работата и работните задачи:

• Арт Принт Студио има потреба од дизајнер и познавач на преипрес монтажа, со работно искуство од минимун 2 година. 

• Арт Принт е спремен да го дообучи лицето, за припрес оделот.
 
 
За таа цел потребно е лицето да поседува:

• Лична и професионална ефективност

• Прецизност и ажурност во работата

• Подготвеност да ја прифати фирмата како своја


 Лицето ќе ги има следниве задачи:

 

  •  Графички дизајн со дизајнерски способности за креирање на МОДЕРНИ, УНИКАТНИ И СОВРЕМЕНИ дизајнерски решенија.
  •  Брзо и ефикасно користење на COPY/PASTE дизајнерски решенија.
  •  Брзо и ефикасно ремоделирање на готови решенија за полнење на нашата база со дизајни за ВЕБ страната.
  •  Одлично познавање на Англиски јазик, поради потребата за работа за Европски пазар.
  •  Арт Принт Студио е компанија која излегува на Европски пазар има веб страна која ќе продава решенија на Европскиот пазар.
  •  Почетна плата НАД 20000 денари.
  •  Можност за добра заработка после воспоставување, усогласување и координација на целиот систем.

 Вашето CV пратете го на емаил: artprintstudio@gmail.com, со задолжителна назнака ,, ДИЗАЈНЕР-ОРГАНИЗАТОР”.
 Општи правила за аплицирање:  Именување на документ за аплицирање - CV (име и презиме на апликантот).  Назнака на позиција за која се аплицира.
 

КЛИКНИ