Office Manager / Executive Assistant

(преземи го огласот во Word)

Office Manager / Executive Assistant

Заради зголемениот обем на работа и проширувањето на нашиот тим, потребна ни е образована, организирана и посветена личност за да ја исполниме улогата на:

Управител на канцеларија / Извршен асистент Менаџер на канцеларија / извршен асистент :

 • лице кое обезбедува организациска и логистичка поддршка за сите прашања поврзани со работата и непречено функционирање на сите вработени,
 • ги извршува потребните административни задачи и се занимава со прашања за организација и одржување на работниот простор.
 • Таа исто така ќе ја исполни улогата на извршен асистент на клучните луѓе во фирмата.

Одговорностите на канцеларискиот директор / извршниот асистент вклучуваат:

 • Водење евиденција за тековните настани и перформансите на вработените,
 • Водење евиденција и координирање на годишните одмори и слободните денови на вработените,
 • Координација и логистика на состаноците во рамките на фирмата,
 • Организација на надворешни активности на компанијата (градење тим, прослави и сл.)

    Вршење на административни задачи:

 • Комуникација со сметководител и поддршка во врска со документација и финансиски работи (подготовка на извештаи, подготовка на документација за книговодство, подготовка на фактури и водење евиденција за нивно навремено плаќање, итн.),
 • Водење евиденција и организација на вработување на нови човечки ресурси,
 • Соработка со релевантен персонал во врска со воспоставување и спроведување на правила и процедури во канцеларијата,
 • Водење евиденција и набавка на сите канцелариски материјали (кафе, вода и сл.,организација на целата работа поврзана со канцелариско одржување и канцелариска опрема),
 • Комуникација со техничка поддршка и надворешни партнери во случај на дефекти на канцелариска опрема,
 • Обезбедување целосна административна и комуникативна поддршка на менаџерите и проектните менаџери

Услови и потребни вештини:

 • Високо образование или претходно искуство во слична позиција,
 •  Организациски вештини,
 • Комуникативност и посветеност на работата,
 • Добро  познавање на сметководство,
 • Одлично познавање и работење на пакети за MS Office,
 • Задолжително познавање и работење со софтврски систем PANTHEON,
 • Искуството за човечки ресурси е пожелно.

Ние нудиме:

 • Постојана работа и стимулативна плата,
 • Пријатна работна атмосфера и одлични услови за работа во согласност со ИТ глобалните стандарди;
 • Можност за постојан напредок и дополнителна заработка.