ОПШТИ ГРАДЕЖНИ РАБОТНИЦИ

Друштвото за специфични работи во градежништвото, производство и услуги, Синтек-Специфик ДОО Скопје, има потреба од следните работни позиции:
Општи градежни работници: Ѕидаро-тесари, армирачи, мајстори за бетонирање и малтерисување, за работа на терен. 

Потребни квалификации:
 Претходно работно искуство како градежни работници
 Поседување на возачка дозвола за Б категорија ќе се смета за предност.

Сите заинтересирани кандидати кои ги исполнуваат наведените квалификации да испратат своја кратка биографија (CV) на e-маил адреса: sintekspecific@gmail.com или да не контактираат на тел: +389 78 250 787

КЛИКНИ